İstanbul ÜniversitesiSÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
Eğitim İçerik

Konu
Saat


Bürolarda Bilgisayar Kullanımı
3
Bilgisayar sistemi altyapısı 
Veri güvenliği
Yedekleme
E-Mail Yazılımları
Word-Excel-PowerPoint vb. yazılımlar
Mevzuat ve İçtihat Yazılımları
Web sitesi
TeamWork Hukuk Yazılımları Ürün Ailesinin Tanıtımı

Müvekkil Kayıtları ve Vekaletnameler
2
Müvekkil Kayıtlarının Bilgisayara Kaydedilmesi
Vekaletnameler, Yetki Belgeleri, Muvafakatnameler
Vekaletlerin bilgisayarda kaydedilmesi
Hatırlatmalar

Bilgisayar ile İcra Takibi
7
TeamWork ile icra dosyası oluşturma
Takip hazırlama ve açma
Tebligat takibi, Takibin Kesinleşmesi
İtirazın iptali veya kaldırılması süreçleri
Müzekkere hazırlama
Ödeme planı ve taahhütler
Haciz işlemleri 
Satış işlemleri
İcra ve iflas hukuku alında uzman bir avukat ile söyleşi

Bilgisayar ile Dava Takibi
5
TeamWork ile dava dosya oluşturma
Şablondan dilekçe, evrak hazırlama
Dilekçeleri UYAP Formatına çevirme ve gönderme
Dava aşamalarının takibi
Mevzuat ve İçtihat Yazılımı ile sorgulama yöntemleri
Duruşma günlerinin takibi
Dava alanında uzman bir avukat ile söyleşi

UYAP Sisteminin Kullanımı
3
E-İmza kullanımı
UYAP Avukat Portal ile dava ve icra takibi açma 
UYAP Editör ile Çalışma
UYAP Dava Açma İşlemleri
UYAP Evrak girişleri ve süreç takibi
UYAP üzerinden sorgulama teknikleri

Bilgisayarda Örnek Çalışma
6
Örnek İcra Dosyaları Hazırlama
Örnek Dava Dosyaları Hazırlama

Bilgisayar ile İşlerin ve Tarihlerin Takibi
1
Yapılacak işlerin kayıt altına alınması
Duruşma ve önemli tarihlerin kaydedilmesi
Hatırlatmalar

Bilgisayar ile Hukuk Büro Muhasebesi
5
Muhasebede Borç-Alacak kavramı
Masraf Giriş İşlemleri
Müvekkillere Ücret Tahakkuku
Serbest Meslek Makbuzu
Cari Hesap takibi
Teminat Takibi
Mizan, muavin, ekstre, raporlar
TeamWork ile Örnek Muhasebe İşlemleri

Bilgisayar ile Danışmanlık İşlemleri Takibi
2
Bilgisayarda Büro dosyası oluşturma
Şablondan evrak hazırlama
Çalışma Saatlerin kayıt altına alınması ve raporlanması

Müvekkiller ile Saat Ücretli Çalışma
2
Bilgisayarda çalışma saatlerinin kaydedilmesi
Saat raporları, Maliyet Analizi
Proforma fatura hazırlanması

Avukatlıkta CRM Kullanımı
2
Düzenli müvekkil ve aday müvekkil kayıtları
İlişkilerin kayıt altına alınması
Teklif hazırlama
Avukatlık Sözleşmeleri

Doküman Yönetim Sistemleri
1
Doküman kütüphanesi oluşturmak
Doküman İş Akış

Internet'ten erişim
1
Cep Telefonları ve Tabletlerden Kullanım
Müvekkillere İnternet'ten Dosyalarını İzlettirme İmkanı

Toplam Saat
40